Inkoop van ingenieursdiensten

De gemeente hanteert voor de inkoop van ingenieursdiensten een zogenaamde groslijst-methodiek. Een beschrijving hiervan is te vinden in het onderstaande document. Leveranciers die geïnteresseerd zijn om ingenieursdiensten te leveren aan onze gemeente kunnen zich kwalificeren door het doorlopen van een digitale aanmelding. Deze aanmelding kan doorlopend worden ingediend via een vragenlijst op ons aanbestedingsplatform Mercell Source-to-Contract.