Bent u op zoek naar een (tijdelijke) woning? Dan is huren wellicht een goede optie. U kunt hier, afhankelijk van uw inkomen en wensen, terecht bij een van de woningcorporaties (sociale huur) of bij een private verhuurder.

Sociale huur

Sociale huurwoningen zijn woningen die worden verhuurd voor een maximale huur per maand. Elk jaar wordt deze maximale huurprijs door de overheid bepaald. Als u op zoek bent naar een huurwoning in Veere, komt u mogelijk in aanmerking voor een sociale huurwoning. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van uw inkomen. U kunt dit het beste controleren via de informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Woningcorporaties in Veere

In de gemeente Veere zijn er twee actieve woningcorporaties: Zeeuwland(externe link) die woningen aanbiedt in alle kernen van de gemeente Veere en Woongoed(externe link) met een klein aantal woningen in Veere Zanddijk.

Acht Zeeuwse en West-Brabantse woningcorporaties hanteren eenzelfde inschrijf- en aanbodsysteem voor hun panden. Hiervoor maken ze gebruik van ZuidWestWonen(externe link). Via ZuidWestWonen kunt u zich als woningzoekende inschrijven. Daarnaast kunt u ook het actuele aanbod van huurwoningen bekijken en via de website reageren op huurwoningen.

Regels voor de verhuur van woningen

Woningcorporaties dienen zich, op basis van de Wet goed verhuurderschap, ook aan bepaalde regels te houden. Deze regels zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Klachten over Zeeuwland of Woongoed

Als u huurder bent van een woning van Zeeuwland of Woongoed en niet tevreden bent over de dienstverlening, wordt geadviseerd om via de woningcorporatie een klacht in te dienen:

Als u al via de bovenstaande route een klacht bij de woningcorporatie heeft ingediend maar nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u contact opnemen met de gemeente via het meldformulier.
 

Private huur

Bent u op zoek naar een (tijdelijke) huurwoning maar kunt u geen passende woning vinden bij een woningcorporatie? Dan is het huren bij een particuliere verhuurder misschien een optie. In Veere zijn verschillende particuliere verhuurders actief, variërend van kleine verhuurders tot grotere bedrijven.

Beschikbare woningen kunt u onder andere vinden via:

Waar u op kunt letten bij private verhuur

 • Het huurcontract moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook andere rechten en plichten die u met de verhuurder afspreekt, moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Als een verhuurder dit weigert, overtreedt deze de regels. U kunt dit melden bij de gemeente.
 • De verhuurder mag niet meer dan twee maanden huur als borg vragen. Als u de huur opzegt, moet de borg binnen veertien dagen zijn terug gestort.
 • Als een verhuurder alleen contante betalingen accepteert, is dat toegestaan. U kunt echter altijd vragen om een betalingsbewijs. Weigert de verhuurder dit te geven, dan kan er mogelijk iets niet in orde zijn. U kunt dit melden bij de gemeente
 • Als u een woning deelt met iemand die de hoofdhuurder is, hebt u alleen rechten als u getrouwd bent met de hoofdhuurder of een geregistreerd partnerschap heeft.
 • Indien de verhuurder opzegt en u bent het hier niet mee eens, controleer dan uw rechten en de plichten van de verhuurder. U kunt hiervoor ook advies vragen bij het Juridisch Loket(externe link) of de Huurcommissie(externe link).
 • Meld gebreken aan uw woning meteen bij de verhuurder. Denk daarbij ook aan isolatie. 
 • Let goed op als u contact heeft met een verhuurder over de huur van een woning. Zorg ervoor dat u niet wordt opgelicht. Als u de woning nog niet hebt bezichtigd, betaal dan nog niets.
 • Als u online een woning hebt gevonden, hoeft u geen bemiddelingskosten te betalen. Heeft u toch kosten betaald? Informeer dan bij de gemeente hoe u dit bedrag kunt terugvorderen. Neem hiervoor contact op via het meldformulier
 • Als u een kamer wilt huren, vraag dan altijd of u zich kunt inschrijven.

Meldpunt misstanden private verhuur

Op grond van de Wet goed Verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

 • Een heldere en transparante selectie procedure.
 • Objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte.
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • Voorkomen van intimidatie van de huurder, zowel tijdens het selectieproces als gedurende de huurperiode van een woning.
 • Het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst. Dit is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van vóór die datum is de verhuurder verplicht om uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te verstrekken aan de huurder.
 • Indien er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder deze apart schriftelijk verstrekken. Ook moet de verhuurder schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
 • Het uitleggen van de servicekosten bij het aangaan van de huurovereenkomst. Vervolgens dienen de servicekosten jaarlijks gespecificeerd te worden en gedeeld te worden met de huurder.
 • De verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • De borg mag maximaal twee keer de huurprijs bedragen en dient in het huurcontract te staan. De borg moet binnen veertien dagen na beëindiging van de huurovereenkomst teruggegeven worden.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Vragen over de huurprijs van de woning?

U kunt zelf een huurprijscheck online uitvoeren via de website van de Huurcommissie(externe link). Hoewel de Huurcommissie zich primair richt op de sociale sector, voert ze ook huurprijschecks uit in de particuliere verhuur. Dit gebeurt onafhankelijk, zowel voor huurders als verhuurders.