De gemeente Veere heeft twee nieuwe locaties gevonden voor het (her)huisvesten van een deel van de Oekraïense vluchtelingen die al in de gemeente wonen. Aan de Keiweg in Koudekerke en de Mezgerweg in Domburg worden voor 1 juli ongeveer 19 tijdelijke woonunits in elke kern geplaatst. Op 6 april en 11 april organiseert de gemeente informatieavonden voor omwonenden.

Opvang langere termijn

Eerder berichtte de gemeente al dat een groot aantal huidige opvangadressen noodgedwongen stopt met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat er geen tekenen zijn dat de oorlog op korte termijn afloopt, onderzocht de gemeente de afgelopen maanden op welke locaties de Oekraïners langere tijd kunnen verblijven. Voor de gevonden locaties in Domburg en Koudekerke wordt een vergunning aangevraagd om in elk geval één jaar tijdelijke woonunits te plaatsen, op elke locatie ongeveer 19. Als de oorlog langer duurt wordt de vergunning verlengd. De gehuurde woonunits worden weggehaald zodra er geen opvang voor Oekraïners meer nodig is.

Meer informatie

Op 6 april en 11 april organiseert de gemeente informatieavonden voor omwonenden van beide locaties. Zij ontvingen hiervoor al een uitnodiging. Wethouder Tuk benadrukt het belang van de tijdelijke opvang: ”Samen met inwoners en allerlei organisaties doen we ons best voor deze mensen die door oorlog hun huis en haard moesten ontvluchten. Dat blijven we doen, ook nu de opvang en zorg niet zo tijdelijk is als we zo voor hen hadden gehoopt. We proberen hen rust te bieden door ze voor langere termijn te huisvesten op dezelfde locatie. Dit biedt stabiliteit en een grotere kans op deelname aan de maatschappij. Maar de gezinnen zijn natuurlijk het liefst in hun eigen land omringd door hun familie en vrienden. Daarom hopen we dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de verschrikkelijke oorlog. In de tussentijd zijn de vluchtelingen hier van harte welkom en kunnen ze blijven zo lang als nodig is.”

Vraag en antwoord

Wie komen er te wonen?

  • Vooral mensen die al in Koudekerke/ Domburg wonen en enkele gezinnen uit buurdorpen.
  • Gezinnen, moeders met kinderen en enkele alleenstaande mannen en vrouwen.

Hoe zien de woonunits er uit?

  • Het zijn containers die aan de binnen en buitenkant helemaal netjes worden gemaakt, zodat het keurige huisjes zijn. Het zijn grotere en kleinere woonunits, met 1, 2 of 4 slaapkamers.
  • Het is laagbouw.

Hoe komen de woon-units te staan?

  • Dat is nog niet exact bekend. De bedoeling is dat het een straatje wordt met aan 2 kanten huisjes.
Locatie voor tijdelijke woon-units an de Keiweg, Koudekerke (hondenuitlaatveldje)
Locatie voor tijdelijke woon-units aan de Keiweg in Koudekerke (hondenuitlaatveldje)
Domburg overloop parkeerplaats Dr. J.G. Mezgerwerg
Domburg overloop parkeerplaats Dr. J.G. Mezgerweg

Hoelang zullen de woonunits er staan?

  • Maximaal 5 jaar. Er is een vergunning verleend voor 5 jaar. De units zijn echter specifiek bedoeld voor Oekraïense ontheemden. Zodra er geen huisvesting meer noodzakelijk is voor deze groep, zullen de units weer worden verwijderd. Dat kan dus ook na 1 of 2 jaar zijn, in plaats van 5 jaar.

Mogen er ook andere (groepen) mensen wonen?

  • Nee, de vergunning is alléén voor de tijdelijke opvang van Oekraïense ontheemden.

Kijkt de gemeente ook naar de verkeersveiligheid van de Keiweg en de dr. Mezgerweg?

  • Ja. We kijken naar loop en fietsroutes. Ook kijken we naar de tijdelijke drukte door bouwverkeer en drukte omdat er meer mensen wonen.

Waar gaan de Oekraïners parkeren?

  • Bij de woonunits komen enkele parkeerplaatsen. Voldoende voor de bewoners en enkele bezoekers.