Wat is het?

In de winterperiode komt het regelmatig voor dat wegen glad zijn door bevriezing, sneeuw of ijzel. In Zeeland werken Rijkswaterstaat, de provincie Zeeland, Zeeland Seaports, de N.V. Westerscheldetunnel, de meeste Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen samen in de bestrijding van winterse gladheid. Het doel is de doorgaande wegen en fietspaden onder winterse omstandigheden zo veilig mogelijk te houden.

Strooiroutes op Walcheren

Bekijk de strooiroutes in Zeeland(externe link).

Hoe werkt het?

We strooien de doorgaande routes zoals busroutes, wijkontsluitingswegen en fietspaden.

Primaire strooiroute

De Zeeuwse overheden, Zeeland Seaports en de N.V. Westerscheldetunnel hebben gezamenlijk de gladheidbestrijding aanbesteed. De uitvoering van de primaire gladheidbestrijding is volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Dit houdt in dat bij gladheid de belangrijke doorgaande routes worden gestrooid.

Secundaire strooiroute

Als aanvulling op de primaire route wordt bij hevige sneeuwval een secundaire route sneeuwvrij gehouden door de gemeente. Het kan voorkomen dat door aanhoudende sneeuwval in combinatie met vorst de sneeuw niet meer kan worden verwijderd. Deze vorm van gladheid bestrijden we door zout of zand te strooien waardoor het wegdek stroever wordt.

Maatwerk

De buitendienst van de gemeente houdt de hierna volgende objecten handmatig zo goed mogelijk sneeuwvrij:

  • bushaltes over de volledige lengte;
  • de kortste loopverbinding tussen huisartsenpraktijk en dichtsbijzijnde hoofdroute;
  • de kortste loopverbinding tussen WoZoCo, verzorgingstehuis en dichtsbijzijnde hoofdroute;
  • de kortste loopverbinding tussen de gemeentelijke gymzalen/verenigingsgebouwen en dichtsbijzijnde openbare weg in de strooiroute.

Verstrekken strooizout

Er wordt geen zout of zand beschikbaar gesteld aan inwoners of bedrijven.

Aan het begin van het winterseizoen verstrekt de gemeente strooizout aan een aantal openbaar toegankelijke gebouwen zoals kerken, huisartsenpraktijken, verenigingsgebouwen, gymzalen en verzorgingstehuizen. Hiermee kunnen de beheerders op eigen terrein de gladheid tussen de openbare weg en de ingang van het gebouw bestrijden. Strooizout wordt ook afgeleverd bij de diverse brandweerkazernes en het gebouw van de KNRM.

Wat moet ik doen?

De gemeente zorgt niet voor het schoonhouden van trottoirs. U kunt zelf zorgen voor uw eigen veiligheid en die van anderen door de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Als u dat zelf niet meer kunt, dan is wellicht één van uw buren bereid uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.

Let op!

Als autoruiten ijsvrij gemaakt moeten worden, is de kans op gladheid groot.

Ondanks de gladheidbestrijding vragen we weggebruikers tijdens winterse omstandigheden altijd voorzichtig te rijden. Een lage snelheid verkleint de kans op ernstige ongelukken aanzienlijk. Als er net is gestrooid, betekent het niet dat het gelijk veilig is. De werking van het wegenzout is pas optimaal als het door het verkeer vermengd is met sneeuw of ijs. Op fietspaden duurt het langer voordat het zout is ingewerkt.

Extra informatie

Hoe bestrijden de wegbeheerders de gladheid?

De wegbeheerders bestrijden in principe de gladheid preventief. Bij sneeuwval wordt in combinatie met sneeuwruimen curatief zout gestrooid. Om te bepalen waar en wanneer gestrooid moet worden, gebruiken ze een uitgebreid gladheid meldsysteem. In de provincie Zeeland is op dertig locaties een meetpunt aangebracht. Hier wordt informatie verzameld over de te verwachten temperatuurdaling van het wegdek. In combinatie met de luchtvochtigheid en weerkundige informatie is vroegtijdig vast te stellen of er gladde wegen verwacht kunnen worden. Als blijkt dat er gestrooid moet worden, gaat er een seintje naar de locaties waar het zout ligt opgeslagen. De wegbeheerders komen dan direct in actie en sturen de strooiwagens op pad. Verspreid over Zeeland vertrekken zo’n zeventig strooicombinaties vanuit dertien steunpunten. De strooiactie kan op elk moment van de dag of nacht worden uitgevoerd. We gebruiken vochtig zout, dat aan het wegdek blijft plakken. Hierdoor kunnen we vooraf strooien. Een strooironde duurt circa drie à vier uur. Het zout moet eerst ingereden worden, voordat het effect heeft. De strooiwagens worden via een volgsysteem in de gaten gehouden. Zo kunnen we zien welke wegen worden gestrooid of al gestrooid zijn.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt er gestrooid?

Aan de hand van de weersverwachting wordt bepaald of er gestrooid moet gaan worden. Er wordt preventief met nat zout gestrooid, voordat het glad wordt. Bij sneeuwval of ijzel wordt in combinatie met sneeuwruimen curatief, als het glad is, zout gestrooid.

Welke wegen worden er gestrooid?

Doorgaande routes zoals busroutes, wijkontsluitingswegen en hoofdfietspaden worden gestrooid. Op de website van Scheldestromen(externe link) kunt u de strooiroutes bekijken.

Welke wegen worden er niet gestrooid?

Alleen de wegen die in de strooiroute zijn opgenomen worden gestrooid. Andere wegen worden niet gestrooid. De wegen die niet worden gestrooid zijn bijvoorbeeld gewone woonstraten, 30 km/uur gebieden, vakantieparken, fietspaden die geen deel uitmaken van de hoofdfietsroutes, voetgangersgebieden, stoepen, voetpaden en parkeerterreinen.

Waarom worden niet alle wegen gestrooid?

Alleen de wegen die in de strooiroute zijn opgenomen worden gestrooid. Het beschikbare budget voor gladheidbestrijding is niet toereikend om er voor te zorgen dat alle straten, paden en stoepen gestrooid worden. Daarnaast proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten. De gemeente heeft geen eigen strooiwagens.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf zorgen voor uw eigen veiligheid en die van anderen door de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Als u dat zelf niet meer kunt, dan is wellicht één van uw buren bereid uw stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.

Krijg ik strooizout?

U krijgt geen strooizout van de gemeente. U mag dit natuurlijk wel zelf kopen bij bijvoorbeeld een bouwmarkt of andere winkel die strooizout verkoopt.

Wie is er verantwoordelijk bij schade door gladheid?

De gemeente is niet verplicht om alle wegen altijd sneeuw- en ijsvrij te houden. De gemeente bestrijdt gladheid volgens het geldende gemeentelijke beleidsplan gladheidsbestrijding/strooiplan. De gemeente voldoet hiermee aan haar wettelijke zorgplicht. Dit voorkomt helaas niet dat er toch sprake kan zijn van gladheid omdat er niet overal gestrooid kan worden. Wij adviseren dan ook om in deze tijd van het jaar zelf de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Weggebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor om hun rijgedrag en snelheid aan te passen aan de omstandigheden.

Aansprakelijkheid

Zoals bekend in deze tijd van het jaar bestaat de kans op gladheid. De gemeente treft hiervoor maatregelen op grond van het beleidsplan gladheidsbestrijding/strooiplan en voldoet hiermee aan haar wettelijke zorgplicht. Het lukt echter niet om overal te strooien en er kan dus niet worden voorkomen dat er toch sprake is van gladheid. Het is daarom van belang ook zelf de weervoorspellingen in de gaten te houden.

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Buiten kantoortijd wordt u na het bellen van het bovenstaande telefoonnummer automatisch doorverbonden met de piketdienst.

Video

Hieronder vindt u een uitlegvideo over de gladheidbestrijding in onze gemeente.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier