Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld? Of hebt u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het dan bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland). Het gaat bijvoorbeeld om discriminatie of geweld op grond van godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, seksuele geaardheid of leeftijd. 

Waarom melden?

  • U geeft een signaal af naar de persoon die zich discriminerend heeft uitgelaten of geweld tegen u heeft gebruikt.
  • U geeft uw eigen grens aan (tot hier en niet verder).
  • Inzicht in de aard en omvang van discriminatie en geweld.
  • Het melden van discriminatie zorgt voor een maximale inzet van de hulp die mogelijk is vanuit de betrokken organisaties.

Verschil tussen een melding en een klacht

Het is mogelijk om alleen een melding te maken van discriminatie of ook een klacht in te dienen. Wanneer u een klacht indient, blijft u betrokken bij de vervolgstappen die ADB Zeeland onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet, dan registreert ADB Zeeland alleen het gemelde voorval. Melden kan ook anoniem. Dat betekent dat uw melding wordt geregistreerd maar dat eventuele (juridische) vervolgstappen moeilijker worden.
 

Rol van ADB Zeeland

ADB Zeeland kan u helpen door te bemiddelen met de persoon of organisatie waar u een klacht over heeft. In de meeste gevallen wordt zo een oplossing gevonden. Als het nodig is doet het bureau samen met u aangifte bij de politie of dient een verzoek om een oordeel in bij het College voor de Rechten van de Mens. ADB Zeeland gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy. Uw gegevens worden nooit doorgegeven, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. 
 

Rechtstreeks melden bij het ADB Zeeland