Er speelt veel rond verkeersstructuur in het noordwesten van Walcheren, oftewel de Noordwestroute. De leefbaarheid in de dorpen staat onder druk door overlast van doorgaand verkeer. Op dagen dat er veel toeristen komen, is dit nog erger. Er is geen simpele oplossing voor handen. Het oplossen van een probleem in het ene dorp kan zorgen voor extra overlast in een ander dorp. 

Gemeente Veere maakt dit jaar een plan voor de Noordwestroute

Dat doen we graag samen met u. We willen graag weten wat er volgens u goed gaat, wat er beter kan en welke ideeën of wensen u heeft. Het plan voor de Noordwestroute bevat straks maatregelen om de route veilig, bereikbaar en leefbaar te maken. Uw inbreng gebruiken we om tot goede maatregelen te komen.

Denkt u met ons mee?

U kunt met ons meedenken via een online vragenlijst. Op 6 en 14 mei kunt u ons ook tegenkomen in de kernen. Ga naar doemee.veere.nl voor meer informatie en om de vragenlijst (vanaf 6 mei online) in te vullen. 

Samen werken we aan een bereikbare, leefbare en veilige Noordwestroute!