Wat is het?

Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond (ernstig) vervuild is, moet u dit in de meeste gevallen laten schoonmaken. Alleen officieel goedgekeurde bedrijven mogen bodemvervuiling verwijderen.

Hoe werkt het?

Particulieren

Als u een woning wil kopen of verkopen, wil bouwen of verbouwen in de gemeente Veere kunt u te maken krijgen met vervuilde grond. Meer hierover kunt u lezen in de brochure Bodembeleid in Uitvoering
In de brochure staat vermeld hoe u kunt omgaan met bijvoorbeeld historische verontreiniging. Historische verontreiniging is standaard aanwezig in bebouwd gebied voor 1945. De kern Veere kent bijzondere omstandigheden.

U hebt een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele vervuiling zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen.
Op de kaart van het Bodemloket ziet u wat de grondstatus is in uw straat.

Bedrijven en instellingen

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een procedure voor het saneren van verontreinigd bedrijfsterrein. Mogelijke aanleidingen hiervoor zijn:

 1. U wilt een bedrijfsterrein kopen/verkopen, huren/verhuren of (ver)pachten.
 2. U wilt uw bedrijf uitbreiden en u heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.
 3. U heeft een (nieuwe) omgevingsvergunning nodig of de Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming of andere wetten/AMvB's zijn van toepassing.
 4. U wilt een (milieu)verzekering afsluiten.
 5. Door een brand of een ander ongewoon voorval raakt uw grond verontreinigd.
 6. U wordt door de overheid gesommeerd om uw bodem te onderzoeken en/of te saneren.
 7. De bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van het onderpand weten.
 8. De accountant wil bij de opstelling van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten.
 9. U wilt uw oudedagsvoorziening, voor zover die afhankelijk is van de waarde van uw bedrijfsterrein, zeker stellen.

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht (bij bouwen, slopen, wet Milieubeheer, Wet bodembescherming, AMvB's  of verzekering) om te laten onderzoeken of de bodem van uw bedrijfsterrein verontreinigd is.

De gemeente zal de volgende consequenties aan de uitslag van het onderzoek verbinden.

 1. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
 2. Over (licht) verontreinigde bodems kunt u meer lezen in de brochure Bodembeleid in Uitvoering.
 3. Afhankelijk van de omvang en ernst van de verontreiniging is soms de Provincie het bevoegde gezag.

Wat moet ik doen?

 • Als u ontdekt dat uw grond (sterk) vervuild is, moet u dit melden bij de gemeente of provincie
 • (Sterk) vervuilde grond moet u laten schoonmaken door een erkend bedrijf. U kunt de gemeente vragen welke bedrijven u hiervoor kunt inschakelen.

Bodemonderzoek doen

 • Als u een huis of stuk grond koopt, is het belangrijk om tevoren bij de gemeente te informeren naar eventuele bodemvervuiling.
 • Vraag uw makelaar of taxateur om advies of aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuiling in particuliere rond komt door een olietank in de tuin
 • Als u gaat bouwen of verbouwen, bestaat de kans dat u een bodemonderzoek moet laten uitvoeren. Dit onderzoek hebt u dan nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Wat heb ik nodig?

 • de resultaten van het bodemonderzoek.
 • een plan van aanpak of saneringsplan hoe u de bodemvervuiling laat verwijderen.

Meer informatie

U kunt hier alle bekende bodeminformatie inzien. Na het openen van de website zijn er daar in een tabblad handleidingen te lezen.

Met wie kan ik contact opnemen?

Arvid Eijke
telefoonnummer (0118) 555 439
e-mailadres A.Eijke@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl