Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Wat kost het?

Kosten graf en bijbehorende kosten
De kosten voor begraven€ 2.110,00
Voor begraven op buitengewone uren komt er 10% bij.€ 211,00
Aankoop van een eigen graf (exclusief kosten voor begraven)(periode 20 jaar)€ 1.238,00
Aankoop van een eigen graf (exclusief kosten voor begraven)(periode 30 jaar)€ 1.857,00
Aankoop voor 2 nieuw eigen graven (geldt voor een periode van 20 jaar)€ 2.476,00
Aankoop voor 2 nieuwe graven (periode 30 jaar)€ 3.714,00
Kosten urnengraf en bijbehorende kosten
Aankoop van een eigen urnengraf
(geldt voor een periode van 20 jaar)   
€ 368,00
Aankoop van een eigen urnengraf (periode 30 jaar)€ 552,00
Verlenging voor een periode van 10 jaar€ 184,00
Kosten voor het bijzetten van een asbus of urn
Op of in een leeg graf€ 2.110,00
In een bezet graf of de 2e bijzetting in een urnengraf € 368,00
In een urnengraf of in een gereserveerd graf € 736,00
in een columbarium, bijzetting van maximaal
2 asbussen voor een periode van 5 jaar  
€ 387,00
in een columbarium, bijzetting van maximaal
2 asbussen voor een periode van 10 jaar 
€ 774,00
De tweede bijzetting in een graf of urnengraf€ 368,00
Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats
zijn de kosten per asbus
€ 121,00

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Begraven op één van de dertien begraafplaatsen binnen de gemeente Veere kan alleen als de overledene een sociale of economische binding heeft met de gemeente. In de gemeente Veere is het alleen mogelijk om de kosten voor het onderhoud af te kopen. Deze kosten zijn opgenomen in de legeskosten voor het begraven.

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Aankoop van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven kopen, maar u kunt dit ook te zijner tijd aan de nabestaanden of begrafenisondernemer over laten. U kunt voor maximaal dertig jaar aankopen. Daarna kunt u dit recht desgewenst telkens met tien, vijftien of twintig jaar verlengen.

Onderhoudskosten van een graf

De de onderhoudskosten voor een algemeen graf van 15 jaar zijn opgenomen in de kosten van het begraven. En zijn éénmaal te verlengen met 10 jaar.

De onderhoudskosten van een koopgraf van twintig of dertig jaar zijn opgenomen in de kosten van het begraven

Oude begraafplaatsen (rond de kerken)

In veel kernen van de gemeente Veere liggen personen begraven bij de kerken. Deze begraafplaatsen zijn gesloten. Dit geldt ook voor de oude begraafplaatsen. Het is niet meer mogelijk om daar nog te begraven, urnen of een gedenkteken bij de graven te plaatsen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar uitvaart@veere.nl  

Alle leges vindt u via: Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten

Lokale regelgeving: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Veere

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veere

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer

Met wie kan ik contact opnemen?

Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail uitvaart@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier