Begraafplaats Koudekerke

Inbreiding (ophoging) begraafplaats Koudekerke

De begraafplaats van Koudekerke aan de Biggekerksestraat krijgt extra begraafruimte. De huidige begraafplaats heeft nog ruimte tot 2021.

Nieuwe inrichting

Om nieuwe ruimte te maken heeft de gemeenteraad op 28 januari 2016 besloten om een deel van de huidige begraafplaats te verhogen en opnieuw in te richten. Het gaat om twee grafvelden waar tussen 1923 en 1965 is begraven met in totaal in zevenhonderd graven. Er zijn nog honderdentwaalf grafmonumenten aanwezig. De monumenten worden voor de herinrichting tijdelijk verwijderd en kunnen op verzoek van de nabestaanden later herplaatst worden. Met de graven en de monumenten zal uiterst zorgvuldig omgegaan worden. Er worden geen graven geruimd.

Procedure

Via borden op de begraafplaats, via de lokale media en multimedia krijgen nabestaanden de gelegenheid zich te melden via uitvaart@veere.nl of telefoonnummer (0118) 555 444. Nabestaanden kunnen via dit e-mailadres of telefoonnummer aangeven of ze het monument op de begraafplaats willen houden of dat het monument verwijderd mag worden. 

De volgende stappen zijn of worden ondernomen om betrokkenen te informeren. Alle informatie wordt gedeeld via de media en borden op de begraafplaatsen:

  • begin april 2016 - 1e oproep
  • begin april 2017 - 2e oproep
  • begin april 2018 - 3e oproep
  • begin april 2018 - start werk; vanaf dan worden de monumenten opgenomen en opgeslagen.

Tot en met 31 maart 2020 slaat de gemeente de grafmonumenten waarop nog geen reactie is gekomen op. Nabestaanden kunnen tot die tijd afspraken maken voor het terug plaatsen van de grafmonumenten. 

Bekijk de uitgebreide tekst van de procedure.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de begraafplaatsen? Neem dan contact op met Eelco van der Ven via telefoonnummer (0118) 555 287 of e-mailadres em.van.der.ven@veere.nl.

Veel gestelde vragen

Bekijk de veel gestelde vragen over de begraafplaats Koudekerke.
De indeling van de begraafplaats kunt u zien op de website GISPortaal begraafplaatsen.