Automatische Externe Defibrillator (AED)

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een klein apparaatje dat gebruikt wordt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. Een AED geeft elektrische stroomschokken die het hartritme kunnen herstellen. In de gemeente Veere is een aantal AED’s aanwezig. 

Hoe herkent u een AED? 

logo AED

U kunt een AED herkennen aan het officiële logo, zoals hiernaast afgebeeld. Het logo staat symbool voor de functie van de defibrillator. U komt de apparaatjes steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Een AED kan namelijk mensenlevens redden! AED’s zijn vooral aanwezig op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals sporthallen, winkelcentra, dorpshuizen en stranden. 

Hart Veilig Wonen

De gemeente  is op 23 februari  2017 begonnen met het opbouwen van dit belangrijke netwerk. Het doel van het project was om het aantal AED’s in Veere in kaart te brengen en voor iedere woonkern een 24/7 dekking te realiseren. Het tweede doel was om het aantal geregistreerde vrijwilligers  te verhogen. Deze doelen zijn gerealiseerd.

HartveiligWonen is een netwerk van goed geschoolde geregistreerde vrijwilligers en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een hartstilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. De vrijwilligers krijgen via hun telefoon de exacte locatie van de calamiteit of de AED door. Een AED is een apparaat dat, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen. Vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Overzicht AED's gemeente Veere

Waar hangen de AED's?

Plattegrond  AED's

In het overzicht staan alle AED’s die bij ons bekend zijn. Staat uw AED er niet op of is er iets gewijzigd? Dan stellen wij het erg op prijs als u dit doorgeeft via (0118) 555 444 of per e-mail via gemeente@veere.nl