De verkiezing van het Europees Parlement vindt in Nederland plaats op donderdag 6 juni 2024. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Van 6 tot en met 9 juni 2024 kiezen de inwoners van de 27 lidstaten van de Europese Unie in totaal 720 leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden stemmen voor het Europees parlement

Als u in Nederland wilt stemmen dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Hiervoor moet u: 

  • de Nederlandse nationaliteit hebben. Of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.  
  • 18 jaar of ouder zijn.  
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.

Stemmers uit andere EU-landen

Stemmers uit een ander EU-land mogen kiezen of ze willen stemmen in Nederland of in het land van herkomst.

Stemmen in Nederland

Als u wilt stemmen in Nederland, moet u een Y 32-formulier  invullen. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. Met het dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan hoeft u geen Y 32-formulier in te vullen.

Meer informatie over het formulier staat op de pagina Verkiezingen Europees Parlement.

Stemmen in het land van herkomst

Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlement hoe u kunt stemmen in uw land.

Bekendmaking uitslag

Gemeenten mogen de (voorlopige) uitslagen pas bekendmaken nadat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten, om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Enkele dagen na de stemming maken de twintig hoofdstembureaus de uitslag bekend per kieskring. De Kiesraad stelt op basis hiervan de officiële uitslag vast in een openbare zitting.

De uitslagen zullen bekend worden gemaakt op zondag 9 juni 2024.