Woensdag 15 maart 2023 vonden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen plaats. Het opkomstpercentage van de verkiezingen was ook dit jaar hoog in de gemeente Veere.

  • Voor de Provinciale Statenverkiezingen was het opkomstpercentage 74.9%
  • Voor de waterschapsverkiezingen was het opkomstpercentage 73.3%

In vergelijking met de opkomstcijfers van 2019 (70.6%) is de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezing in 2023 met meer dan 4% (74.9%) gestegen. Een fantastisch resultaat, aldus burgemeester Schouwenaar: "Onze inwoners weten dat stemmen een belangrijk recht is. Ik vind het geweldig dat er zo volop gebruik is gemaakt van het stemrecht. Dat zegt iets over de maatschappelijke betrokkenheid van onze inwoners."

Voorlopige uitslagen

De voorlopige uitslagen kunt u bekijken op de pagina Uitslagen verkiezingen 2023.