De gemeente Veere voert onder leiding van een derde, de heer Jos Feijtel, overleg met Dormio over de mogelijkheden van een alternatief hotelplan op het Kaasboerterrein in Biggekerke.

De heer Feijtel heeft aan de raad een beknopte tussenrapportage gestuurd die u hieronder kunt downloaden.

Wethouder Maas heeft tijdens de raadsvergadering van 10 november dit kort aan de gemeenteraad toegelicht.