René de Visser, wethouder van de gemeente Veere, en Marco van der Wel, directeur-bestuurder van Zeeuwland, hebben samen een belangrijke mijlpaal bereikt door de koopovereenkomst voor een stuk grond in Bouwlust III Aagtekerke te ondertekenen. Dit markeert het begin van een veelbelovend project waarbij vijf levensloopbestendige sociale huurwoningen worden gebouwd.

Start bouw

Zeeuwland heeft plannen om in november/december van dit jaar te beginnen met de bouw van deze vijf moderne en levensloopbestendige sociale huurwoningen. De nieuwe woningen zullen voldoen aan de woonbehoefte van diverse huurders, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Levensloopbestendige woningen 

De levensloopbestendige woningen worden ontworpen om comfort en toegankelijkheid te bieden aan bewoners van alle leeftijden. Ze zullen voorzien zijn van brede deuropeningen, lage drempels, en andere aanpassingen om ervoor te zorgen dat bewoners comfortabel kunnen blijven wonen, zelfs als hun behoeften in de loop der jaren veranderen.
 

Oplevering naar verwachting eerste kwartaal 2024

Naar verwachting kunnen de eerste bewoners van deze nieuwe sociale huurwoningen hun intrek nemen in het eerste kwartaal van 2024. Dit project zal niet alleen bijdragen aan het verminderen van de druk op de sociale huurmarkt in Aagtekerke, maar ook de leefkwaliteit van de toekomstige bewoners verbeteren.

René de Visser toonde zijn enthousiasme over dit project en benadrukte het belang van samenwerking tussen de gemeente en woningcorporaties om de lokale woonbehoeften te vervullen. Hij zei: "Dit project is een positieve stap in de richting van het creëren van betaalbare en toegankelijke woningen voor onze gemeenschap. We zijn verheugd om samen te werken met Zeeuwland om dit te realiseren."

De bouw van deze levensloopbestendige sociale huurwoningen in Bouwlust III Aagtekerke is een veelbelovend initiatief dat een positieve impact zal hebben op de woonomstandigheden van velen. Het project weerspiegelt de inzet van Zeeuwland en de gemeente Veere voor het bevorderen van betaalbare huisvesting en het verbeteren van de levenskwaliteit van hun inwoners.

Stedenbouwkundig plan Bouwlust III Aagtekerke

Missing media-item.