Kaasboerterrein tijdlijn tot 12 oktober 2021

Tijdlijn

Er is door ons toegezegd om de raad een tijdlijn van het dossier Kaasboerterrein te geven en deze openbaar te maken. Het raadsmemo met belangrijke momenten die bepalend zijn geweest in dit dossier kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Uit de tijdlijn blijkt dat we de raad steeds passend hebben geïnformeerd en betrokken. En dat belangrijke adviezen voor de raad niet zijn achtergehouden. Integendeel: deze liggen reeds geruime tijd vertrouwelijk ter inzage (en nog steeds).

Overleg over de mogelijkheden van een alternatief hotelplan

Onder leiding van een derde voert de gemeente met Dormio overleg over de mogelijkheden van een alternatief hotelplan op het Kaasboerterrein. Dit overleg vindt plaats in constructieve sfeer en heeft tot doel de mogelijkheden van een aangepast plan in kaart te brengen. Dat enerzijds financieel exploitabel is voor Dormio en anderzijds tegemoet komt aan onze wens om te komen tot een realistische afslanking/reductie van het eerdere hotelplan.

Tegelijkertijd respecteren we elkaars juridische positie met betrekking tot de lopende procedures.