Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk! Dat betekent dat UNESCO de Schelde Delta zó geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek vindt dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen. Het Geopark is in goed gezelschap van onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van IJsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colcan in Peru.

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water - de samenwerking én de tegenwerking - nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. 

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemer van de aanvraag. Zij werken hiervoor samen met onder andere de HZ, verschillende musea en meer dan 60 gemeentebesturen, waaronder de gemeente Veere.

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar. 

Ontdek het zelf

Trek er dit voorjaar op uit en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken. Meer informatie vindt u op www.scheldedelta.eu(externe link) 

Zandplaten - Oosterschelde - Galgenplaat