Algemeen

Eind 2016 / begin 2017 is de Westkapelseweg, Nieuwstraat en Ooststraat in Zoutelande heringericht. In dit ontwerp was ook de kruising Ooststraat – Langendam – Bosweg opgenomen. Door de bouw van het complex d’n Soute Bank (locatie voormalige Rabobank) is deze kruising niet meegenomen tijdens uitvoering. Op dit moment is het complex gerealiseerd en gestart met de herinrichting van de kruising door Aannemingsbedrijf Dostra Veere BV

Ontwerptekening

Het ontwerp van de herinrichting kunt u onderin deze pagina vinden. 

Planning

Het ontwerp is uitgewerkt naar een bestek en tekeningen. De werkzaamheden vinden buitenom het toeristenseizoen (tussen november 2019 en maart 2020) plaats. 

Op 6 januari start de Aannemingsbedrijf Dostra Veere BV met fase 3. Meer informatie leest u in de bewonersbrief

Fasering

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, bestaan de werkzaamheden uit verschillende fases:

  • Fase 1: Rioleringspunt Langedam-Bosweg van 5 november 2019 tot en met 8 november 2019;
  • Fase 2: Herinrichting Bosweg van 4 november 2019 tot en met 13 december 2019;
  • Fase 3:  Herinrichting Ooststraat en kruising Langedam-Bosweg van 6 januari 2020 tot en met 31 maart 2021.

Het totaaloverzicht kunt u onderin deze pagina vinden. 

Route en omleiding

Tijdens fase 3 is er een tijdelijke route van de lijndienst (861 KB). 

pilon op weg

Contact

Wilt u meer weten over de herinrichting? Neem dan gerust contact op met projectleider Corjan Marijs via telefoonnummer (0118) 555 325 of e-mailadres jc.marijs@veere.nl