De Duinweg in Zoutelande voldoet qua inrichting niet aan de huidige eisen en is ook vanuit onderhoud toe aan een opknapbeurt. Om deze redenen richten we de Duinweg opnieuw in. Naast de Duinweg nemen we ook de aansluitende zijwegen mee in deze herinrichting (Langendam, de Bellink, Wulkpad, Schelppad en Pauwtje). 

De werkgrenzen zijn te zien op de tekening onder 'Documenten'. 

Inventarisatie wensen en ideeën

Bedankt voor uw inbreng. We hebben uw wensen opgenomen in een overzichtslijst en voorzien van een reactie vanuit de gemeente Veere. Deze overzichtslijst is te zien onder documenten.

We starten nu met het maken van een voorlopig ontwerp.

Kabels en leidingen

We voeren overleg met de beheerders van de kabels en leidingen binnen de werkgrenzen. Indien er werkzaamheden aan de kabels en leidingen gepland zijn, nemen we deze werkzaamheden mee tijdens de herinrichting.

Planning

Inventariseren wensen en ideeën vanuit omgeving

Januari – februari 2021

Afstemming met beheerders van kabels en leidingen

Februari – maart 2021

Voorlopig ontwerp maken van de nieuwe inrichting

Maart 2021

Voorlopig ontwerp delen met omgeving

Mei 2021

Maken definitief ontwerp en contractstukken

Mei – juli 2021

Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding)

September 2021

Start uitvoering herinrichting

November 2021

Contact

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw Sarie Steenbergen. Op werkdagen is zij bereikbaar via telefoonnummer 06 1818 8499 of mail naar info@sariesteenbergen.nl