Zonne-energie

Wilt u zelf duurzame energie opwekken en uw energielasten zo laag mogelijk houden? Misschien is zonne-energie iets voor u. In de Zonatlas kunt u zien of uw huis geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of een zonneboilersysteem. Zo helpt u de gemeente Veere om klimaatneutraal te worden. 

Zonnepanelen op uw dak?

In de Zonatlas kunt u van elke Nederlandse gemeente bekijken welke daken van woningen geschikt zijn voor zonne-energie. De atlas maakt een onderscheid in zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit en een zonneboilersysteem voor het leveren van warm tapwater. U kunt deze atlas ook raadplegen voor de gemeente Veere om te ontdekken of uw woning geschikt is. 

Investering terugverdienen

Met een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering u oplevert. De Zonatlas berekent voor elk dak de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen. De rekenhulp geeft automatisch aan op welk deel van het dak u de zonnepanelen het beste kunt plaatsen. 

Voor uzelf en het milieu

Als u met zonnepanelen zonne-energie opwekt, produceert u zelf energie voor eigen gebruik. Schoner en goedkoper kan het niet. Zo levert u een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. Daarnaast heeft u nog maar weinig maandelijkse energielasten. Wilt u dat ook? Kijk dan snel in de Zonatlas of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Zonatlas of wilt u meer weten over zonne-energie in onze gemeente? Neem dan contact op met Mark Minderhoud via telefoonnummer (0118) 555 442 of e-mail m.minderhoud@veere.nl

Terug naar duurzaamheid