Woensdag 9 maart is om 16.00 uur het convenant Zandfonds ondertekend door de Zeeuwse kustgemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen. Dit gebeurt bij het Strandpaviljoen Vloed te Dishoek. In dit convenant wordt er afgesproken om samen als Zeeuwse gemeenten op te trekken. De inzet is zorgen dat de Zeeuwse stranden, vanaf de seizoenstart een voldoende breed en droog zandstrand hebben voor de strandrecreatie. 

Gemeenten leggen geld in

Het onderzoek naar een recreatief zandfonds is een actiepunt uit de Zeeuwse Kustvisie. Dit convenant is daarmee het startpunt van het proces om structureel zand op onze stranden te krijgen. Gemeenten leggen samen structureel 1 miljoen euro in en zetten zich in om dit bedrag jaarlijks met 1 miljoen te verhogen via subsidies en andere (overheids)bijdragen. Daarmee willen gemeenten, voor eigen rekening, recreatief zand gaan opvoeren op bedreigde recreatiestranden. Rijkswaterstaat is gevraagd mee te helpen. 

Geen zand geen klant

De suppleties voor de kustveiligheid vinden nu onvoldoende frequent plaats. Daarom is er vaak tekort aan voldoende breed en droog zandstrand. Het strandproduct is essentieel voor Zeeuwse kustgemeenten en voor heel Zeeland. Onderzoek wees uit dat ongeveer 60% van onze gasten, geheel of gedeeltelijk voor het strand komt. Het hebben van een goed strand is dus essentieel voor de Zeeuwse economie en de leefbaarheid maar zeker ook voor de natuur en landschap en de veiligheid. 

Vervolgstappen

Rijkswaterstaat zal een quick-scan uitvoeren of er een mogelijkheid is om aan de suppletiewens  van de gemeenten te voldoen. De uitkomst is essentieel. Bij een positief resultaat kan het proces gestart worden om extra zand op de stranden te krijgen. Dit zal gaan in overleg met de stakeholders, zoals: provincie, waterschap, veiligheidsregio, toeristische- strand- en natuurorganisaties. We streven voor de toekomst naar minimale strandbreedtes. Op de badstranden zouden we graag 40 m1 strandbreedte hebben en voor de overige stranden 25 m1. Het recreatief zandfonds is een tussenstap. Zeeuwse kustgemeenten zetten zich er voor in dat de stranden in de toekomst door het Rijk voldoende breed voor strandrecreatie gehouden worden.