Wethouder J.Y.W. (Marcel) Steketee van de gemeente Veere heeft vandaag aangekondigd dat hij per direct zijn taken als wethouder neerlegt. Zijn beweegredenen heeft de heer Steketee verwoord in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad.

Burgemeester Schouwenaar, van de gemeente Veere, reageerde op de beslissing van de wethouder: "Wij respecteren de beslissing van de wethouder. We danken de wethouder voor zijn inzet. We zullen ons als college inzetten om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen in het belang van Veere en haar inwoners en de samenwerking met onze partners.”

Voorlopig nemen de overige leden van het college van burgemeester en wethouders de inhoudelijke dossiers en lopende zaken waar. Wethouder van Houten neemt Verkeer, vervoer & waterstaat, Parkeren, Duurzaamheid en Recreatie & toerisme waar. Wethouder de Visser neemt Sport en Milieu waar. En wethouder Tuk neemt Openbare ruimte en stranden, Gemeentelijke gebouwen en Recreatie & toerisme waar.