Contactgegevens

C. (Chris) Maas (PVDA/GroenLinks)
Duinstraat 18
4357 AG  Domburg
Telefoonnummer: (0118) 555 381
E-mailadres: bestuurssecretariaat@veere.nl

Portefeuille

  • Ruimtelijke ordening
  • Volkshuisvesting
  • Monumenten
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid

Kernwethouder

Wethouder Maas is kernwethouder van Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

Nevenfuncties

  • Eigenaar eenmanszaak Maas Advies & Meer (bezoldigd, geen activiteiten)
  • Voorzitter Comité Herdenking Domburgse Oorlogsslachtoffer ’40-’45 (onbezoldigd)

Nevenfuncties verbonden aan het ambt

  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Orionis Walcheren (onbezoldigd)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD Zeeland (onbezoldigd)