Werkzaamheden

Er ontstaan regelmatig verzakkingen in de rijbaan. Dit is het gevolg van lekke rioolaansluitingen en het instorten van het hoofdriool. Om beide problemen op te lossen vervangen we de rioolaansluitingen en het hoofdriool. Na het vervangen van de riolering brengen we onder de rijbaan een fundering aan. Als laatste brengen we de bestrating aan op dezelfde wijze als in de huidige situatie. We wijzigen niets aan de inrichting van de weg.

werkzaamheden riool riolering

Planning

Op maandag 20 januari start aannemingsbedrijf JD Infra met het vervangen van de hoofdriolering in de Zuidstraat in Westkapelle. De werkzaamheden duren circa 4 weken.

Werkgrenzen

We vervangen het hoofdriool vanaf de inspectieput op de kruising Zuidstraat/Papestraat tot en met de inspectieput op de kruising Zuidstraat/Achterweg.

Aannemer

JD Infra uit Koudekerke voert de werkzaamheden uit.

Planning

We voeren de werkzaamheden uit in januari en februari 2020

Bereikbaarheid

Om alles binnen het werkgebied zo goed mogelijk bereikbaar te houden, voeren we het werk uit in fases. Het trottoir blijft zoveel als mogelijk toegankelijk. Hierdoor blijven aangrenzende panden tijdens de werkzaamheden altijd te voet en op de fiets bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden stellen we een omleidingsroute in. Op de bebording geven we aan dat de horecagelegenheden bereikbaar zijn.

Parkeren

U kunt tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het parkeerterrein op de Markt.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer T. van Sluijs. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0118-555209 of via emailadres t.van.sluijs@veere.nl.