Op 3 september hebben wethouder Pieter Wisse en wethouder Chris Maas namens het college gesproken met de leden van de werkgroep Midden-Zeeland van de stichting Duinbehoud. Het werkbezoek vond plaats aan het duingebied bij Domburg. Hier werd gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de geslaagde herinrichting van de Boulevard van Schagen, de omvorming van het voormalige midgetgolfterrein en de aandachtspunten voor de afwerking. Ook de bevoorrading van de strandpaviljoens, handhaving van het fietsen op de duinpaden en het rijden met auto’s over het strand was één van de onderwerpen

Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke, landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Stichting Duinbehoud stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken.

Stichting Duinbehoud is een vanzelfsprekende gesprekspartner van de gemeente. Het was in meerdere opzichten een geslaagd werkbezoek met nuttige suggesties en aandachtspunten.

Dag van de Duinen

Met de Dag van de Duinen op zaterdag 18 september vraagt stichting Duinbehoud extra aandacht voor de kwetsbaarheid van de duinen en geniet u van de schoonheid van dit verbluffende natuurgebied. De duinen zijn van groot belang als leefgebied van veel bijzondere en zeldzame planten en dieren. En de duinen zijn een unieke plek waar u kunt genieten van de rust en ruimte.

Ga mee op excursie

Neem gratis deel aan een of meer bijzondere excursies die stichting Duinbehoud voor u heeft uitgestippeld. U gaat op pad met een duinconsulent en ontdekt tijdens uw wandeling de veelheid aan planten en dieren in de duinen. Een leerzame en leuke ervaring, gegarandeerd! Meer informatie over de Dag van de Duinen vindt u op de website van Duinbehoud: www.duinbehoud.nl/dagvandeduinen/