Wanneer de weersomstandigheden het toelaten start waterschap Scheldestromen met het verwijderen van de loszittende delen aan het Zuiderhoofd en het plaatsen van verbodsborden. Het Zuiderhoofd is beter bekend als ‘t Grôôt ‘Ôôd’. De werkzaamheden duren één dag en worden uitgevoerd door Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. De werkzaamheden en het plaatsen van de borden zijn nodig voor de veiligheid in de directe nabijheid van het paalhoofd en op het steigergedeelte.

De werkzaamheden gebeuren vanaf een boot. De weersomstandigheden en het tij moeten gunstig zijn om het werk uit te kunnen voeren. De loszittende en onveilige delen zoals houten planken, kespen en gordingen worden verwijderd. Dat zijn de houten dragers. Het verwijderen is nodig voor de veiligheid. Loszittende delen kunnen plots vallen of door golfslag in het water terecht komen. Verder komen er verbodsborden om het paalhoofd niet te betreden, niet aan te meren, of er onderdoor te lopen of te zwemmen. In de loop van de avond zijn de werkzaamheden afgerond.

De geplande werkzaamheden gingen op woensdag 18 mei niet door. Dit had te maken met wind en golfoploop. Voor het kraanschip mag de golfoploop maximaal 20 cm zijn. De verwachtingen voor 18 mei waren 50-60 cm.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van het kraanschip. Zodra er een nieuwe datum bekend is delen we dit op onze website.

Beperkt toegankelijk

Het steigergedeelte van het Zuiderhoofd was al enige tijd grotendeels afgesloten met hekwerk doordat bepaalde delen van het paalhoofd in slechte staat verkeren. De stormen van afgelopen februari hebben het paalhoofd verder beschadigd. Het Zuiderhoofd is na de genoemde werkzaamheden volledig afgesloten en alleen nog maar beperkt toegankelijk via het steigergedeelte.  

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden leest u op de website van waterschap Scheldestromen.