Doelstelling van de overheid - en daarmee ook van de gemeente Veere - is een circulaire economie in 2050. Een wat…? De woorden ‘circulair’ en ‘duurzaam’ lijken tegenwoordig modewoorden, maar er zit wel echt een betekenis achter.

Circulair

Circulair klinkt als cirkel en daar heeft het ook mee te maken. Het gaat om hergebruik van grondstoffen, zodat die een lang leven hebben. Er is dan geen of minder afval. Op die manier gaan onze natuurlijke bronnen van grondstoffen langer mee. En dat is dan weer duurzaam.

Op het moment dat al ons afval opnieuw te gebruiken is, leven we circulair. Een circulaire economie is dus een economie zonder afval.

Circulair denken

Een wereld zonder afval, begint bij u! Alles wat u ondoordacht koopt, wordt vaak later afval.

De onderstaande leidraad kan helpen.

  • Bedenk voor u iets koopt of u het wel nodig hebt en of het wel recyclebaar is.
  • Weiger iets te kopen wat slecht verpakt is, niet nodig is of niet te recyclen is.
  • Verminder uw verbruik van producten en dus ook uw (rest)afval.
  • Hergebruik producten bijvoorbeeld kleding of meubels (o.a. via de kringloop winkels).
  • Repareer (laat het repareren) wat gerepareerd kan worden. Veel materiaal kan makkelijk langer mee.
  • Maak er iets nieuws van. Wees creatief.
  • Wegrotten van schone materialen in de natuur is prima! Dit kost geen energie en weinig CO2.
  • Recycle zoveel mogelijk datgene wat na het bovenstaande overblijft. Scheid afval zo nauwkeurig mogelijk. Op die manier zijn de grondstoffen zo schoon mogelijk voor hergebruik.
  • Herwin zoveel mogelijk. Als er dan toch nog iets overblijft, zorg dat er bijvoorbeeld zoveel mogelijk energie van gemaakt wordt.

Uw invloed

Uw handelen is belangrijk! Kijk welke keuze duurzaam is. Kijk welke keuze bijdraagt aan een circulaire samenleving. U heeft meer invloed dan u denkt!

ZRD haalt afval op
ZRD haalt afval op