Vanuit weg- en rioolbeheer is het noodzakelijk om groot onderhoud uit te voeren op de Dorpsdijk in Vrouwenpolder. Het grootste deel van de Dorpsdijk (vanaf huisnummer 18 tot de N57) is in 2013 aangepakt. Het doel is het laatste deel van de Dorpsdijk op dezelfde wijze in te richten als de rest van de Dorpsdijk.

De projectgrens kunt u inzien onderaan deze pagina onder documenten.

Inventarisatie wensen en ideeën uit omgeving

Wij vroegen de direct aanwonenden, Dorpsraad en ondernemersvereniging om wensen en ideeën (input) voor het ontwerp met ons te delen. De ontvangen input is verwoord in het document “Input gebruikers en reactie gemeente Veere”(422 KB). We gebruiken deze input om een eerste schetsontwerp te maken.
 

Schetsontwerp

U kunt het eerste schetsontwerp hier inzien. 

De direct aanwonenden, Dorpsraad en ondernemersvereniging kunnen tijdens een inloopavond (op 16 februari 2022 in het Dorpshuis te Vrouwenpolder) vragen en opmerkingen plaatsen over dit schetsontwerp. Na de inloopavond maken we het ontwerp definitief en werken we het ontwerp en contractstukken verder uit.

Definitief ontwerp

Na de bewonersavond van 16 februari is het ontwerp definitief gemaakt. U kunt het definitieve ontwerp hier inzien.
 

Kabels en leidingen

DNWG vervangt tijdens of voorafgaand aan het groot onderhoud een aantal kabels en leidingen.

Planning (onder voorbehoud)

Wat gaan we doen?

Wanneer gaan we het doen?

Inventariseren wensen en ideeën vanuit omgeving

november 2021

Afstemming met beheerders van kabels en leidingen

november 2021- juni 2022

Maken voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting

december 2021 - januari 2022

Voorlopig ontwerp delen met omgeving

februari 2022

Maken definitief ontwerp en contractstukken

maart - juni 2022

Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding)

juli – augustus 2022

Start uitvoering herinrichting

oktober – november 2022

Contact

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer J.C. Marijs, projectleider van de afdeling openbare ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via 0118 555 325 of via e-mailadres jc.marijs@veere.nl.