Maandag 3 oktober start aannemingsbedrijf Jac Ton B.V. met het groot onderhoud aan de Dorpsdijk in Vrouwenpolder.

Op deze pagina leest u welke werkzaamheden de aannemer uitvoert en welke planning er van toepassing is op dit werk.

Werkzaamheden

De gemeente Veere gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Dorpsdijk in Vrouwenpolder. De aannemer gaat zowel werkzaamheden uitvoeren aan de verhardingen als aan de riolering. Het werkgebied ligt vanaf de Drempel aan de Koningin Emmaweg tot aan het centrumgebied van Vrouwenpolder.

Verdere uitleg vindt u in de uitvoeringstekening.

Planning

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jac Ton B.V. zij starten met de werkzaamheden op maandag 3 oktober 2022. De werkzaamheden duren tot eind februari 2023. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken.

Wat betreft de fasering, de aannemer start met de kruising Dorpsdijk/Elzenoordlaan/Pelgrimstraat. De verdere fasering vindt u in de bewonersbrief.

Verkeer

Tijdens de uitvoering is het werkvak (per fase) afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Hiervoor stellen we een omleiding in werking.

De aannemer probeert eventuele hinder zo veel als mogelijk te beperken.

Contact tijdens uitvoering

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Ruben van Sluijs. Ruben is het aanspreekpunt voor deze werkzaamheden. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden.

U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0118) 555 215 of mail naar r.van.sluijs@veere.nl.