Nu het bestemmingsplan Ontwikkeling Fort den Haakweg en omgeving is goedgekeurd, start de uitvoering van de het plan. Een van de eerste werkzaamheden is het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Fort den Haakweg en de parallelweg van de N57. Deze straat heeft de naam Zandbank gekregen en is tijdelijk bestemd voor bouwverkeer. Op deze manier heeft het dorp Vrouwenpolder geen last van bouwverkeer. Wanneer de ontwikkelingen klaar zijn, start het definitief inrichten van de Zandbank en gaat de straat open voor verkeer.

Planning

De start van de werkzaamheden is op 11 juni 2019 en zal naar tot eind augustus duren. Dit is afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Hoofdaannemer is Dostra B.V. Veere, uitvoerder op het werk is Johnny Huibregtse.

Wat betekent dit voor het verkeer?

In de ontsluitingsweg komt een nieuwe riolering te liggen welke aansluit op het bestaande riool in de Fort den Haakweg. Tijdens deze werkzaamheden is er enige hinder op de Fort den Haakweg in verband met een halve rijbaanafzetting. De Hopman de Rijke laan van af de Fort den Haakweg is gedurende een dag niet bereikbaar. Verkeer richting Hopman de Rijkelaan wordt dan omgeleid via de Vroonweg.

Contactpersonen

Toezichthouder voor de gemeente Veere is Waldo Geldof. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0118) 555 466. Hoofduitvoerder op het werk voor Dostra B.V. is Johnny Huibregtse. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 06 55 85 89 79. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de piketdienst van de gemeente Veere via telefoonnummer 06 20 01 00 80.

Te downloaden