De gemeenteraad van Veere realiseert dit met de Reserve Leefbaarheid. Wij willen de leefbaarheid in onze samenleving graag verbeteren door kleine en grote initiatieven van inwoners te ondersteunen. In de komende nieuwsbrieven lichten we elke keer een aantal projecten uit.

Initiatieven Reserve Leefbaarheid

Initiatieven voor de reserve leefbaarheid hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving. Het initiatief komt voort uit de kracht van de inwoners en wordt dan ook gedragen en uitgevoerd door de inwoners zelf.

Verantwoordingsactiviteit Reserve Leefbaarheid

Jaarlijks organiseren wij een activiteit over de Reserve Leefbaarheid. De initiatieven die in dat jaar een bijdrage hebben gekregen lichten bij deze activiteit hun initiatief toe. Hiermee staan zij met het initiatief in de schijnwerpers en leggen zij verantwoording af voor hun bijdrage. Door het coronavirus is de jaarlijkse verantwoordingsactiviteit 2020 niet doorgegaan. Ook in 2021 is het nog niet mogelijk om een fysieke activiteit te organiseren. Meer informatie over de Reserve Leefbaarheid vindt u op de pagina Leefbaarheid op onze website.