De afgelopen periode is samen met gebruikers, de architect Rothuizen en het installatieadviesbureau Vintis een voorlopig ontwerp gemaakt voor de renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouw de Halve Maan in Oostkapelle. Het college heeft het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Uitwerken ontwerp

De volgende stap is het nader uitwerken van het ontwerp naar een definitief ontwerp. Daarnaast wordt een aanbesteding gestart om een partij te selecteren voor het inbrengen van technische kennis in de uitwerking van het ontwerp en over de uitvoer en fasering van de werkzaamheden. Het streven is om in het 4e kwartaal van 2021 de werkzaamheden te laten starten.

Informatieavond

In het vervolgtraject betrekken we de gebruikers en de Dorpsraad. Daarnaast zullen we een informatieavond organiseren voor de direct aanwonenden van de Halve Maan.

Woningbouwprogramma Aagtekerke

In Aagtekerke bevinden zich drie woningbouwlocaties die in eigendom zijn van de gemeente Veere. Dit is de uitbreidingslocatie Bouwlust III en de locatie van de gymzaal en de speeltuin. De locatie van de gymzaal en de speeltuin komen beschikbaar door de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA).

Opstellen plannen

Afgelopen maanden is een woningbouwprogramma opgesteld. Voor het woningbouwprogramma is gebruik gemaakt van de informatie die is opgehaald bij de consultatiebijeenkomsten voor de inwoners van Aagtekerke, direct aanwonenden van de plangebieden en overige belangstellenden. Het woningbouwprogramma is verwerkt in stedenbouwkundige plannen, die worden voorgelegd aan de gemeenteraad van juli.

Wethouders Wisse en Maas voor De Halve Maan