Het concept-voorkeursalternatief, milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA) voor het 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied liggen nu ter inzage tot en met 20 juni 2024. Op woensdag 29 mei 2024 organiseert het ministerie van EZK samen met TenneT een inloopbijeenkomst in Nieuwdorp. Komt u ook?

De minister voor Klimaat en Energie heeft een concept-voorkeursalternatief gekozen voor de locatie van het 380 kilovolt (kV) hoogspanningsstation omgeving Sloegebied. Dat betekent dat er een keuze is gemaakt uit de onderzochte alternatieven en varianten. De minister en TenneT stellen de Liechtensteinweg in Nieuwdorp voor. Het voorstel van de minister staat in het concept-voorkeursalternatief. 

Over het project

TenneT wil een nieuw hoogspanningsstation bouwen in of bij het Sloegebied. Het station sluiten ze met een verbinding boven de grond aan op de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Bij dit project hoort ook een ondergrondse verbinding, de aansluiting van het converterstation Nederwiek 1 op het landelijke hoogspanningsnet en mogelijke aanpassingen van bestaande 150 kV-verbindingen.

Waarom is dit project nodig? 

Het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation Borssele heeft na de aansluiting van het project 'Net op zee IJmuiden Ver Alpha' geen mogelijkheid meer om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Er zijn meer aansluitingen nodig voor de toekomst, zoals voor waterstofproductie en het project Net op Zee Nederwiek 1. Daarom is een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation nodig in of nabij het Sloegebied. 
 

Volgende stap 

Bij de volgende stap wordt het voorkeursalternatief vastgesteld. Het voorkeursalternatief is de basis voor de uitwerking van het projectbesluit in de volgende fase. Het is de locatie die de minister voor Klimaat en Energie kiest. Dit doet de minister op basis van reacties uit de omgeving, advies van (decentrale)overheden, de Commissie voor de milieueffectrapportage en de IEA. 

Komt u ook naar de inloopbijeenkomst? 

Het ministerie van Economie Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT organiseren de inloopbijeenkomst. U krijgt dan informatie over het project en de volgende stappen. Er is geen presentatie. U kunt zonder aanmelding in- en uitlopen.

De inloopbijeenkomst is op woensdag 29 mei 2024 tussen 19:00 en 21:00 uur in Restaurant en Partycentrum Landlust, Landlustweg 1, Nieuwdorp.

Bekijk en reageer 

Van vrijdag 10 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024 kunt u reageren op het concept-voorkeursalternatief, het MER en de IEA. U kunt de documenten dan bekijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U kunt reageren per post, digitaal en mondeling. Reageer digitaal via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of stuur uw reactie naar Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, Postbus 111, 9200 AC Drachten. U kunt tijdens de inloopbijeenkomst mondeling reageren. Ook kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via het telefoonnummer hieronder. 

Wilt u meer weten?  

Meer informatie over 380 kV-hoogspanningsstation omgeving Sloegebied en alle bijbehorende stukken vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft u vragen? Bel dan Bureau Energieprojecten op 070 379 89 79 op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.