De verplaatsing van de peuterspeelzaal en het Rode Kruis naar dorpshuis “Ons Huis” in Meliskerke is onderzocht. Dit stond op de planning van de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed 2025. Nu zijn beide gehuisvest in het gebouw aan de Burgemeester Adelaarstraat 1. De conclusie is dat een deel van het gebouw aan de Burgemeester Adelaarstraat 1 waar nu het Rode Kruis is gehuisvest, wordt gesloopt. Het andere deel van het gebouw waar nu het peuterlokaal zit wordt opgeknapt door de gemeente.

Kinderopvang Walcheren (KOW), het Rode Kruis en de Boazschool in Meliskerke zijn het eens met de verplaatsing en aanpassing van de volgende functies:

De peutergroep van Kinderopvang Walcheren (KOW) verhuist naar de Boazschool. Om hiervoor ruimte te maken in de Boazschool brengt de Boazschool een aantal onderwijsfuncties onder in het “peuterlokaal”. Het Rode Kruis verhuist ook naar het “peuterlokaal”. Het deel waar nu het Rode Kruis in zit komt na de sloop vrij voor de herinrichting van de Torenstraat.

De functies worden zo in minder gebouwen ondergebracht en het bestaande gebouw wordt duurzamer gemaakt. Het voorstel wordt behandeld bij de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) op 3 maart. Als de commissie het voorstel goedkeurt wordt het tijdens de raadsvergadering van 19 maart behandeld.

Peuterspeelzaal