De Gemeente Veere heeft een verordening leerlingenvervoer. Deze is in 2014 vastgesteld. Inmiddels heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe modelverordening geschreven. Wij hebben op basis van deze modelverordening een nieuwe verordening geschreven, toegepast op onze gemeente. Als de gemeenteraad deze verordening vaststelt, gaat de nieuwe verordening in het voorjaar van 2023 in.

Ter inzage

De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023, inclusief bijbehorende documenten, liggen ter inzage van 20 januari t/m 17 februari 2023 op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. 

De ter inzage liggende stukken zijn ook onder het kopje "stukken ter inzage" onderaan dit nieuwsbericht te vinden.
 

Indienen zienswijze

Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze inzageperiode een zienswijze indienen over de verordening. Dat kan mondeling of schriftelijk met vermelding van uw naam en adres en motivering. U kunt deze via email sturen naar gemeente@veere.nl, via post naar Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Ook kunt een afspraak maken met Lucia van Driel voor het indienen van een mondelinge zienswijze via l.van.driel@veere.nl De zienswijzen betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u  ook contact opnemen met Lucia van Driel