De gemeente en de vertegenwoordiger van E.F. hebben meer tijd nodig om tot een duurzame oplossing te komen. Dit betekent dat het verblijf van E.F. op een ander adres verlengd wordt tot en met 25 juni 2021.

Woning bezoeken

Met E.F. is de afspraak gemaakt dat hij onder begeleiding van beveiliging enkele noodzakelijke eigendommen uit de woning kan halen. Wij zullen de bewoners van het desbetreffende gebouw hierover tijdig rechtstreeks informeren. De omwonenden worden via onze contactpersoon geïnformeerd.