In de herfst of winter steken we vaker gezellig de haard aan. Maar door verkeerd gebruik kan een kachel of open haard onnodig overlast en milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Stokers kunnen zelf veel doen om overlast en schadelijke effecten te beperken. Hieronder een aantal tips:

Gebruik altijd de juiste brandstof

Een allesbrander bestaat niet. Stook alleen stoffen in de kachel waarvoor de kachel geschikt is. Stook geen afval of krantenpapier. Drukinkt veroorzaakt veel schadelijke emissies. Als hout gestookt wordt, gebruik dan alleen onbehandeld hout dat goed droog is. Gebruik ook geen multiplex of spaanplaat. Zelf hout hakken? Droog het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.

Stook niet tijdens mist of windstil weer

De rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken. Op www.stookwijzer.nu kunt u zien wanneer u beter niet kunt stoken.

Maak het vuur milieuvriendelijk aan

Gebruik voor het aanmaken van de kachel geen proppen krantenpapier. Gebruik hiervoor bij voorkeur natuurlijke aanmaakblokjes of kleine houtjes.

Let er op dat de schoorsteen goed trekt        

Zorg dat de schoorsteen de juiste hoogte en de juiste diameter heeft zodat de schoorsteen goed trekt en laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.

Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat

Een kachel zuigt zuurstof aan van binnen uw woning, zorg daarom voor voldoende aanvoer van verse buitenlucht via bijvoorbeeld ventilatieroosters of zet een raampje open.

Smoor het vuur niet

Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan. Zorg dus altijd voor een zo volledig mogelijke verbranding. Als er een kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komt weet u dat u goed bezig bent. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook is niet goed.

Doe as en roet in de in de vuilnisbak

As en roet bevatten kankerverwekkende stoffen. Deze stoffen horen dus niet op de composthoop of de tuin maar in het overig huishoudelijk afval.

Stook niet te vaak en niet te lang

Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Houd rekening met de buren.

Meer informatie

Heeft u vragen over verantwoord stoken? Of heeft u een probleem wat in verband staat met kachels? Neem dan contact op met Sjacky Vasseur via telefoonnummer (0118) 555 462 of e-mail s.vasseur@veere.nl.