De begroting 2021-2024 maakt het mogelijk te investeren in Veere in de meest ruime betekenis. De financiële problemen zijn omgebogen naar een structureel positief beeld. We kunnen weer investeren in onze mooie gemeente. Tegelijkertijd blijven de lasten op een aanvaardbaar niveau.

Zo blijft Veere aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als onze toeristen.

Financiële uitdagingen 

We hebben te maken met een fiks aantal structurele financiële uitdagingen:

 • toenemende kosten in het Sociaal Domein
 • toenemende stroom toeristen dat vraagt om extra investering zoals infrastructuur
 • nieuw verdeelsysteem gemeentefonds dat nadelig uitpakt voor kleinere gemeenten
 • klimaatverandering dat vraagt om extra investeringen in bijv. riool, afvalverwerking, energievoorziening

Leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling

Toch kunnen we met deze begroting de komende jaren extra investeren in leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen:

Leefbaarheid

 • extra recreatief zand op het strand (zandfonds);
 • meer ruimte voor de fiets;
 • parkeerruimte in woonwijken voor de inwoners;
 • meer groen (extra bomen, mooiere dorpsentrees; vlindertuinen); 
 • de Duinweg en Langedam in Zoutelande; 
 • het klimaat in de school van Zoutelande; 
 • trapveldjes en speelplaatsen; 
 • extra controle op oneigenlijk gebruik van woningen;
 • onderhoud van de tank;
 • herinrichting Dorpsplein Koudekerke (voorbereiding);
 • cultuur (onder andere Grote Kerk Veere).

Maatschappelijke voorzieningen

 • 5 nieuwe scholen;  
 • 4 sportaccommodaties;
 • 4 dorpshuizen;
 • 1 zwembad;
 • sportvelden.

We vinden het belangrijk dat onze inwoners dichtbij huis een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te sporten en naar school te gaan. We starten met investeren in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In een volgende fase komen de kernen Veere, Koudekerke en Domburg aan de beurt.  

Lasten blijven op een aanvaardbaar niveau

Zoals in het Financieel Perspectief door de raad is vastgelegd, stelt het college voor de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de onroerendzaakbelasting in 2021 structureel op een evenwichtige manier te verhogen naar een aanvaardbaar niveau. Zo blijft Veere financieel gezond.