Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. Het niet voldoen aan deze verplichting kan consequenties hebben voor de verhuur, verkoop of (her)financiering van uw kantoorgebouw. 

Stappen naar energielabel C

Half juli hebben alle eigenaren en gebruikers van een of meerdere kantoorgebouwen in gemeente Veere hierover een brief van gemeente Goes ontvangen. De inventarisatie van het energielabel van kantoorgebouwen wordt gezamenlijk door de Zeeuwse gemeenten uitgevoerd. De gegevens worden via gemeente Goes verzameld en met gemeente Veere gedeeld. In de brief staan de stappen die eigenaren en gebruikers kunnen volgen om na te gaan of dat hun kantoorgebouw(en) voldoet aan minimaal energielabel C:

  1. Controleer of de energielabel-C-plicht voor uw kantoor geldt;
  2. Ga na of u een energielabel heeft;
  3. Vraag een energielabel aan;
  4. Vraag een maatwerkadvies aan;
  5. Verken de financiële regelingen;
  6. Voer de maatregelen uit;
  7. Laat een nieuw energielabel vaststellen en registreren.

Voldoet uw kantoorgebouw na 1 januari 2023 niet aan de energielabel-C-plicht? Dan mag u het gebouw niet meer als kantoor gebruiken. Dit kan consequenties hebben voor de verhuur, verkoop of financiering van uw kantoorgebouw. Daarnaast zijn wij als gemeente verplicht om te handhaven op deze regelgeving. 
 

Vragen

Voor vragen over deze inventarisatie neemt u contact op via 06 18 92 95 32 of kantorennaarc@goes.nl. Documenten om aan te tonen dat u (op termijn) aan de verplichtingen voldoet kunt u per mail opsturen aan kantorennaarc@goes.nl. Vanwege de vakantieperiode is de bereikbaarheid in augustus beperkt.