Vanaf 2 mei 2019 tot en met 16 mei 2019 ligt voor een ieder het ontwerp voor de Uitstallingennota 2020 ter inzage. In deze periode kan een ieder reageren op het ontwerp.

Gezamenlijk 

In samenwerking met ondernemersverenigingen, stads- en dorpsraden is een ontwerp voor het nieuwe uitstallingenbeleid tot stand gekomen. De Uitstallingennota 2020 bestaat uit een bescheiden basisbeleid met ruimte voor maatwerk.

Ontwerp 

Het beleid leidt tot deregulering, minder lasten voor de ondernemers en ruimte voor maatwerk. Met het nieuwe beleid willen we de vrije ruimte en doorgang op het trottoir en de kwaliteit in de openbare ruimte waarborgen. Eenvoudige, heldere en eenduidige regels met ruimte voor maatwerk is onze ambitie. Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en de (cultuurhistorische) uitstraling van onze gemeente. Conform afspraak met de overlegpartners leggen we het ontwerp van de Uitstallingennota 2020 ter inzage.

Vragen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Heeft u vragen over deze nota? Neem contact op met Hiels Oving , per e-mail via hw.oving@veere.nl of via telefoonnummer (0118) 555 235.