Hoe zorgen we samen voor een economisch vitale en toekomstbestendige gemeente? Welke keuzes maken we daarbij? Hoe gaan we dit met elkaar bereiken? Het Ondernemersteam van de gemeente Veere werkt aan het opstellen van een nieuwe visie voor economische ontwikkeling. In deze Economische Koersnota wilt de gemeente Veere antwoord geven op bovenstaande vragen. Kijken naar kansen en ontwikkelingen. Dit wordt uitgewerkt in beleid met een uitvoeringsprogramma. Gemeente Veere hecht hierbij veel waarde aan de input van onze Veerse ondernemers. 

Bent u ondernemer? 

Dan heeft u als ondernemer hier vast ideeën bij. Zou u deze met ons willen delen? Dan nodigen wij u graag uit om met de gemeente mee te denken tijdens de speciale themasessies voor de diverse sectoren. 

Themasessie Economische Koers 

Wanneer

Donderdag 6 april 2023.

Waar

Na aanmelding wordt de locatie doorgegeven (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Voor wie

Voor ondernemers en belanghebbenden uit de diverse sectoren.*

  • 08.00 uur - 10.00 uur ontbijtsessie voor de sector horeca & detailhandel
  • 11.30 uur - 13.30 uur lunchsessie voor de sector bouw & techniek
  • 16.00 uur - 18.00 uur hap&snap sessie voor de sectoren zorg & zakelijke dienstverlening

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

Voor 31 maart via een mail naar ondernemersteam@veere.nl (geef in de mail aan voor welke themasessie u zich aanmeldt). 

* Voor de agrarische sector en de verblijfsrecreatie zijn of worden aparte bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de landbouwvisie en het ontwikkelkader verblijfsrecreatie.

Meer informatie 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersteam van de gemeente Veere via (0118) 555 444.

Illustratie van een lampje