Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen

Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in Nederland gebeurt. Kijk voor meer informatie hierover op de website(externe link) van de Rijksoverheid.

U mag voor de Tweede Kamerverkiezingen stemmen als u

  • op de dag van de kandidaatstelling, maandag 9 oktober 2023, de Nederlandse nationaliteit bezit;
  • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Bent u Nederlander in het buitenland? Dan mag u ook stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen als u

  • zich tijdig (tussen 6 maanden en 6 weken voor de dag van de stemming) als kiezer heeft laten registreren bij de burgemeester van 's-Gravenhage.

Ondersteuningsverklaringen

Vanaf 25 september tot en met 9 oktober 2023 én op 11 en 12 oktober 2023 tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen op het gemeentehuis. Dit is een schriftelijke verklaring van u als kiesgerechtigde die deelname van een nieuwkomende politieke partij aan de verkiezingen ondersteunt. Deze verklaring is nadrukkelijk geen stemverklaring!

U kunt dit alleen doen in de gemeente waar u als kiezer geregistreerd staat!

Wanneer is een ondersteuningsverklaring nodig?

  • Als u voor het eerst deelneemt aan de verkiezing, of
  • Als u bij de vorige verkiezingen geen zetel heeft behaald, of
  • Als men deelneemt met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Hoe legt u een ondersteuningsverklaring af?

  1. U neemt een geldig identiteitsbewijs en een geprint H4-formulier mee naar het gemeentehuis. (Dit formulier krijgt u van de partij of groepering);
  2. U kunt maximaal voor één politieke partij een ondersteuningsverklaring afleggen. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken;
  3. U ondertekent het H4-formulier in het bijzijn van een ambtenaar;
  4. Nadat het formulier is verwerkt, neemt u dit weer mee en zorgt u dat het bij de betreffende partij of groepering terechtkomt.

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen tijdens de openingstijden van de Centrale Publieksbalie.

Om u snel van dienst te kunnen zijn vragen wij uw een afspraak te maken, dit voorkomt dat u moet wachten.

Afspraak maken