Sinds 1 april 2021 is het nieuwe parkeerbeleid van kracht in Domburg, Veere en Zoutelande. Er zijn nieuwe betaalde terreinen bijgekomen in Domburg en in Zoutelande is het betaald parkeren helemaal nieuw. Daarnaast zijn de tarieven verhoogd en is een nieuw vergunningensysteem ingegaan. We zijn nu een maand verder.

De uitvoering van het nieuwe parkeerbeleid is goed verlopen

Veel mensen hebben een vergunning aangevraagd. We merken dat er niet veel vragen meer zijn. Een aantal mensen moest wel wennen aan de dagkaart in het vergunninghoudersgebied in Zoutelande. We proberen dit zo duidelijk mogelijk te communiceren. Op de parkeerautomaten zitten bijvoorbeeld grote stickers.

Jaarkaart D/E

We hebben in totaal meer Jaarkaarten D/E (vervanger van de waterschapskaarten) verkocht dan vorig jaar. Dat is logisch, want we hebben meer betaald parkeerterreinen waar de jaarkaart geldig is. Wel zijn er minder jaarkaarten verkocht aan ondernemers. Dat is goed te verklaren, want veel van hen regelen nu met de Accommodatie-app het parkeren van hun verblijfsgasten. De Jaarkaart D/E is daar niet geschikt voor.

Aantallen en opbrengsten

Hieronder staan de opbrengsten uit parkeervergunningen en de parkeeropbrengsten van de betaald parkeerterreinen op een rij. Met daaronder een toelichting.

Opbrengsten parkeervergunningen

De opbrengsten van parkeervergunningen, verwerkt t/m 11 mei 2021, bedragen €342.949. Deze zijn als volgt verdeeld:

Soort Bedrag
Bewonersvergunningen € 24.640 (2.693 vergunningen)
Kraskaarten € 1.120 (56 setjes van 5)
Mantelzorg-app € 760 (19 accounts)
Bedrijfsvergunningen € 8.785 (83 vergunningen)
Werkzaamheden/dienstverlening € 7.240 (181 vergunningen)
WoonWerk-app € 20.920 (110 accounts)
RVV-ontheffingen € 1.924 (9 ontheffingen)
Accommodatie-app € 74.600 (207 accounts)
Maatschappelijk/zorg/overig € 4.960 (64 accounts)
Jaarkaart D/E € 198.000 (1.980 vergunningen)

 

Opbrengsten betaald parkeerterreinen april 2021

De parkeeropbrengsten uit betaald parkeren over april 2021 bedragen €295.707 en zijn als volgt verdeeld over de wegbeheerders:

Terreinen  Bedrag 
Terreinen Veere € 181.453 (61%)
Terreinen Waterschap € 100.367  (34%)
Terreinen Noord-Beveland € 13.887   (5%)

 

Ter vergelijking de parkeeropbrengsten over april 2019 en april 2020

Terreinen  Bedrag april 2019 en april 2020
Terreinen Veere € 173.056 (59%) en € 12.030 (22%)
Terreinen Waterschap € 120.981 (41%) en € 41.547 (78%)
Totaal € 294.037 (100%) en € 53.577 (100%)

 

Toelichting op de opbrengsten

In april 2020 was sprake van een bijna volledige lockdown; ook campings waren gesloten en reisbewegingen ontbraken goeddeels. Daarom zijn de parkeerinkomsten van betaald parkeerterreinen over april 2020 zeer laag.

Invloed op parkeeropbrengsten

In april 2021 waren de meeste verblijfsaccommodaties (en met name de campings) open. Dit heeft veel invloed op de parkeeropbrengsten in 2021. De gesloten winkels en horeca, in combinatie met het slechte (strand)weer, zorgen ervoor dat de parkeeropbrengsten in april 2021 niet optimaal zijn.

Naast opbrengsten zijn met het parkeerbeleid ook kosten gemoeid

Tot de kosten behoren onder andere de huur van de waterschapsterreinen, het delen van parkeeropbrengsten met de gemeente Noord-Beveland, de kosten van parkeerapparatuur en de kosten van ambtenaren.

Van de parkeeropbrengsten betalen we ook de aanleg en het onderhoud van de parkeerterreinen, de aanleg van fietsparkeerplaatsen, de toiletten, de verbetering van de duinovergangen, de douches op het strand, de verbetering van de (parkeer)infrastructuur, het opspuiten van het strand en de voorzieningen op het strand.

Handhaving

In de eerste twee weken van april 2021 is er niet gehandhaafd om de mensen eraan te laten wennen. Er zijn in deze periode geen naheffingen uitgeschreven. Wél zijn de Boa’s en fiscalisten continu aan het controleren geweest, maar zijn er uitsluitend waarschuwingen uitgedeeld. In de tweede helft van april is er wel actief gehandhaafd.

Naheffingen

In totaal zijn er in april ongeveer 450 naheffingen uitgeschreven in de gehele gemeente Veere, waarvan normaliter een deel nog wordt geseponeerd. Dat zijn er niet veel gezien het aantal parkeerplaatsen (8.000). Wel moet ook hierbij rekening worden gehouden met de invloed van gesloten winkels en horeca en het slechte (strand)weer.

Manier van betalen

Over de wijze waarop parkeerders op betaalde terreinen afrekenen, valt op dat contante betalingen verdwijnen en parkeerapps en pinbetalingen de toonaangevende betaalmogelijkheden zijn geworden. Waar in april 2019 nog 51% van alle betalingen met muntgeld plaatsvond, was dit in april 2020 11% en in april 2021 5%. Het aandeel pinbetalingen steeg van 35% in april 2019 naar 49% in zowel april van 2020 als 2021. Betalen met behulp van parkeerapps steeg van 14% in april 2019 naar 41% in april 2020 en 46% in april 2021.

Zijkant auto