Samen met onze inwoners, ondernemers en experts hebben we in grote lijnen beschreven wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Veere. De inbreng vormt samen met ons beleid en toekomstverkenningen belangrijke input voor de Omgevingsvisie Veere 2047. De omgevingsvisie bouwt voort op wat Veere is. De visie beschrijft waar wij trots op zijn!

Waardering voor het meedenken

De gemeente heeft veel waardering voor de ruim 2700 mensen die hebben meegedacht. We hebben nu een beeld van wat belangrijk wordt gevonden. Dit legde de gemeenteraad vast met de hoofdlijn van de omgevingsvisie met daarin de ambitie, uitgangspunten en opgavegerichte thema’s.

Wat is de omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is de officiële naam voor een rapport dat over de fysieke leefomgeving in onze gemeente gaat. Hierin staat wat we echt belangrijk voor de toekomst vinden en welke keuzes worden gemaakt voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap en natuur.
 

Waar willen we voor zorgen?

We willen ervoor zorgen dat we in 2047 nog steeds een aantrekkelijke, vitale en gezonde gemeente zijn. De omgevingsvisie geeft richting voor toekomstig beleid en brengt focus aan. Wij geven hier samen met onze inwoners vorm aan.

Aantrekkelijk Veere

Het gaat in de visie in de eerste plaats om de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan het woonklimaat, de aanwezigheid van de vele voorzieningen en ons kapitale landschap. Dat alles maakt Veere aantrekkelijk. 

Vitaal Veere

Zeker zo belangrijk is de leefbaarheid van de Veerse leefomgeving. Om prettig te kunnen wonen en te verblijven, moeten inwoners zich thuis voelen en bezoekers zich welkom voelen. Een vitale economie biedt daarin kansen voor nieuwe en duurzame werkgelegenheid als beste garantie voor een vitale samenleving. 

Gezond Veere

Een gezonde leefomgeving is hierin belangrijk. Het gaat dan zowel om zaken die te maken hebben met het milieu, klimaat en duurzaamheid, maar ook om de mate waarin de openbare ruimte de inwoners en bezoekers uitnodigt om gezonde keuzes te maken in wonen, werken, verblijven, recreatie en vervoer.

Hoe gaan we verder?

Op basis van de ambitie voor de Veerse leefomgeving gaan we gebiedsgericht het concept van de omgevingsvisie vormgeven. Het concept van de omgevingsvisie bieden we aan in het tweede kwartaal van 2022.

De planning, verslagen van de gebiedstafels en andere documenten zijn te vinden op de pagina Omgevingsvisie.