Op donderdag 2 juli 2020 is het financieel perspectief 2021-2024 behandeld in de gemeenteraad. De uitgangspunten voor de begroting 2021 en de belastingtarieven 2021 zijn vastgesteld.

 

Twee tarieven

Dit betekent voor de toeristenbelasting dat we met ingang van 2021 een differentiatie invoeren. We bedoelen hiermee een systeem met 2 tarieven. Voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief € 1,30 per persoon per nacht. Voor toeristen die logeren in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes, de zogenaamde ‘vaste eenheden’, wordt de toeristenbelasting € 2,-- per persoon per nacht.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt de belastingtarieven voor 2021 definitief vast in de raadsvergadering van 10 december 2020.