De gemeente Veere geeft een tijdelijke vergunning voor het vestigen van een bakkerij-verkooppunt van levensmiddelen aan de Rijkendijk in Veere. Deze vergunning loopt tot 1 januari 2021. Om de inwoners van de stad Veere tegemoet te komen heeft het college van B&W besloten tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan Oranjeplein.

Tot eind 2018 had Bliek Meesterbakkers een bakkerij-verkooppunt gevestigd aan de Markt 24 in Veere. De eigenaar besloot de winkel te sluiten. Hiermee verviel er een faciliteit voor de verkoop van brood en banket in de stad. De inwoners van Veere vonden dit een groot gemis. Hierop heeft het college van B&W besloten een tijdelijke standplaatsvergunning te verlenen aan de heer Koole tot 1 mei 2019 voor de verkoop van brood en banket.

Na 1 mei was het dus niet meer mogelijk om een broodje te kopen in Veere. Hierop heeft Bliek Meesterbakkers uit eigen initiatief besloten een verkooppunt in te richten vanuit de berging aan de Rijkendijk in Veere en een vergunning ingediend bij de gemeente Veere. Het College van B&W heeft die aanvraag toen afgewezen om niet vooruit te lopen op de toekomstige ontwikkelingen aan het Oranjeplein in Veere.

Wethouder Bert van Halderen: ‘’We hebben van alle kanten gehoord dat de inwoners van Veere wel behoefte hebben aan een verse bakker. De vele reacties op ons vorige besluit en de handtekeningenactie heeft ons aan het denken gezet. Hierop hebben we besloten nogmaals naar het verzoek te kijken.’

De tijdelijke vergunning gaat per direct in. Deze loopt tot de start van nieuwe ontwikkelingen aan het Oranjeplein. Voor het plein is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In de komende tijd wordt de haalbaarheid van dit plan verder onderzocht.