De gemeente Veere wil de precariobelasting voor terrassen gedurende de door het kabinet vastgestelde lockdown-periode buiten werking stellen. Bij verzoeken van ondernemers om het terras tijdelijk te vergroten, beoordeelt de gemeente per aanvraag of de fysieke ruimte dit toelaat.

Compenseren

Met deze maatregelen komt de gemeente Veere tegemoet aan het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om horeca ondernemers met een terras dat door de corona maatregelen niet geëxploiteerd kan worden te compenseren. Ook de VRZ adviseert hieraan tegemoet te komen. Verder wil de gemeente binnen de samenwerking belastingen in ieder geval hetzelfde invorderingsbeleid en zoveel als mogelijk eenduidige maatregelen treffen.