De overleggen tussen de gemeente en de vertegenwoordiger van E.F. hebben nog niet geleid tot een duurzame oplossing. Daarom keert E.F. vanaf vrijdag 25 juni 2021 terug naar zijn woning. Wij blijven gezamenlijk zoeken naar een definitieve oplossing.
 

Digitale bewonersbijeenkomst

Woensdagavond 23 juni om 19.30 uur vindt een besloten digitale bewonersbijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de terugkeer van E.F. naar zijn woning. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen. Burgemeester Van der Zwaag, het OM, politie en Slachtofferhulp zullen hierbij aanwezig zijn.