Wat is het?

Terrasvergunning aanvragen 

Voor het plaatsen en houden van een terras is een vergunning nodig. Een terras is een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

Wat kost het?

Een terrasvergunning kost € 88,55.

Voor de precariobelasting kunt u onderdeel 00.04 tot en met 00.12 van de tarieventabel van de verordening precariobelasting bekijken

Hoe werkt het?

Als een terras op de openbare weg staat is een vergunning nodig. Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn staat op de Drank- en Horecavergunning.

De gemeente weigert een vergunning als:

  1. Er geen 1,50 meter vrije loopruimte tussen het terras en de rijbaan is (in Zoutelande 1,00 meter).
  2. Het terras niet geplaatst wordt voor het horecabedrijf. Het is niet toegestaan om een terras te plaatsen voor naastliggende bedrijven of woningen.
  3. Het gebruik als terras schade toebrengt aan de weg of een gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg.
  4. Het gebruik als terras een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg.

Als u (permanente) schermen of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor een omgevingvergunning vereist.

Wat moet ik doen?

U moet een vergunning schriftelijk en ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft vraagt zij de verkeerskundige en de brandweer om advies. Door de gemeente worden vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

Wat heb ik nodig?

  • Een situatieschets met de afmetingen.
  • De periode van openstelling.
  • De tijden van openstelling.

Met wie kan ik contact opnemen?

Mirjam Janse
telefoonnummer (0118) 555 412
e-mail mg.janse@veere.nl

Sandra Reijnhoudt
telefoonnummer (0118) 555 409
e-mail smg.reijnhoudt@veere.nl

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse - Engelvaart 


Medewerker Publieksbalie