Snel internet in het buitengebied is één van de voorwaarden voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in Zeeland. Daarom wil de provincie dat voor iedereen in het buitengebied snel internet beschikbaar wordt.

Vaste-draadloze netwerken zijn de oplossing om het Zeeuwse buitengebied van snel internet te voorzien. De provincie Zeeland wil de realisatie van deze netwerken versnellen met een subsidieregeling in samenwerking met gemeenten. Met deze subsidie kunnen eindgebruikers de eenmalige kosten (200 euro per adres) voor de installatie en apparatuur vergoed krijgen. De aanvraag gaat via de gemeente. Door lokaal de vraag naar snel internet te organiseren en met de subsidieregeling wordt het Zeeuwse buitengebied aantrekkelijk voor providers om netwerken te bouwen. Provincie, gemeenten en Economische Impuls Zeeland werken hier samen aan.

Direct online een subsidieaanvraag indienen

Subsidiebedrag

De provincie stelt 340.000 euro beschikbaar voor de regeling. Dat is voldoende voor 3.400 adressen. Van het totale subsidiebedrag van de provincie kunnen maximaal 255 aansluitingen gerealiseerd worden in de gemeente Veere. Via www.heelzeelandbreedband.nl wordt u op de hoogte gehouden van de initiatieven in de gemeente Veere.

Bekijk de subsidieverordening breedband internet buitengebied.

In de verordening is per abuis opgenomen dat aanvragen tot 1 november 2017 ingediend kunnen worden. Dit moet zijn 1 november 2018. Bij de eerstvolgende wijziging van de verordening zal dit worden gecorrigeerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten kunt u kijken op www.heelzeelandbreedband.nl