De gemeente Veere wil met een eigen regeling een duit in het zakje doen. Voor de komende vier jaar is steeds € 10.000,00 beschikbaar om bij te dragen aan het saneren van asbestdaken in de gemeente. Omdat voor het verwijderen van asbest een ‘sloopmelding asbest inventarisatierapport’ nodig is, levert de gemeente een bijdrage in de kosten om dat te laten maken.

De subsidie bedraagt 100% van de kosten van dit rapport met een maximum van € 400,00 per kadastraal perceel. Ook voor een gemeentelijke bijdrage kan achteraf binnen zes maanden een verzoek worden ingediend (zowel schriftelijk als digitaal). Betaling gebeurt dan binnen twee weken. Particulieren mogen zelf voor maximaal 35 m² asbest verwijderen. Dan geldt echter de rijksregeling niet. De gemeenteregeling geldt bij particulieren alleen als de asbestsanering door een erkend saneringsbedrijf gebeurt. In dat geval moet ook daarvoor een sloopmelding (met inventarisatierapport) gedaan worden.

Aanvragen gemeentesubsidie

Dat kan uiterlijk zes maanden nadat het asbest is verwijderd met het formulier Asbest van het dak. Houd uw BSN- en IBAN-nummer bij de hand.

Sloopmelding

Voor het verwijderen van het asbesthoudende dak moet bij de gemeente een sloopmelding gedaan zijn. Dat kan digitaal via de website van het Omgevingsloket. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Bij de sloopmelding hoort een asbestinventarisatierapport. Dit is een rapport, dat is opgesteld door een gecertificeerd bedrijf dat het asbest dat u wilt verwijderen onderzoekt. De sloopmelding moet minimaal vier weken voordat het sloopwerk begint zijn gedaan.

Andere regelingen

Er zijn nog meer regelingen, bijvoorbeeld de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf zon erop’ voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Ook zijn er voor bedrijven fiscaal aantrekkelijke investeringsregelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de websites hieronder bekijken.

  • www.rvo.nl: veel informatie over regelingen op het gebied van asbest saneren en het aanvragen van rijkssubsidie
  • www.ascert.nl: informatie over certificering en gecertificeerde asbestverwijderings- en inventarisatiebedrijven
  • www.infomil.nl

Voor meer informatie over de gemeentelijke subsidieregeling en het doen van een sloopmelding kunt u contact opnemen met Karin Rewijk van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0118) 555 228 of e-mailadres k.rewijk@veere.nl.